Livscoach

med inspiration och glädje!

Djurkommunikation

Vi kan kommunicera med djuren genom telepati, de förmedlar genom känslor, bilder, och tankar. Ett djur som blivit lyssnat på och fått tala om känslor och tankar djuret bär på blir väldigt tacksam och brukar oftast bli väldigt harmonisk efteråt. Ett djur som bär på sorgliga minnen och får blir lyssnad på och får belysa minnena som sitter i kroppen kan lättare läka.


Jag bär inte ansvar som tolk att be djuret förändra ett visst beteende, däremot  förmedlar jag det djuret vill säga om beteendet så en förståelse kan äga rum och på så vis skapa medvetenhet och förändring. Det i sin tur ger oftast en djupare relation mellan djur och människa och bara av att beteendet blivit belyst och lyssnats på kan det ske förändring.


Jag tar alltid kontakt på ett ödmjukt sätt och frågar alltid om djuret vill samtala med mig. Ibland vill dom inte, ibland behöver jag avvakta men oftast så går det bra. Av värme och respekt till djuren låter jag djuret få säga vad han/hon vill berätta först. Ibland vill inte djuret svara på frågor för han/hon har så mycket annat att förmedla. Vissa djur har massor att berätta medan vissa berättar väldigt lite. 

Jag träffar djur på plats och på distans. På plats förmedlar jag till ägaren efter samtalet. Vid distans behöver jag ett foto där ögonen syns tydligt och gärna inga andra med på bilden, djurets namn, ålder, kön och hur länge djuret varit i din ägo. Samt frågor du vill att jag tar med. efteråt kontaktar jag dig på sms så vi kan avtala en tid på telefon som du får återkoppling.

Jag samtalar endast med djur som har ägarens tillåtelse om det inte är ditt eget djur av etik och moral.


Om ditt djur är i behov av healing har vi kommit överens om det innan och då ger jag det vid behov.

Ett sjukt djur behöver alltid få komma till veterinär.


Djurkommunikation 500 kr

Endast Djurhealing 450 kr

Djurkom och healing 700 kr


Reseersättning tillkommer vid samtal eller/och healing på plats.